Dina rutter är värda den bästa vägen

Det här är Transport Routing Engine

Transport Routing Engine (TRE) är en avancerad plattform för ruttplanering, ruttoptimering och vägvalsberäkning som tar hänsyn till just dina förutsättningar och dina behov. Den möjliggör en mängd olika typer av avstånds-, restids- och vägvalsberäkningar anpassade för t.ex. gång, cykel, personbil, lastbil eller andra tunga fordon. Den kan också användas för sjöfart och järnväg.

Genom stöd för att ta hänsyn till fordonsegenskaper (t.ex. höjd, längd, vikt, bredd) möjliggör TRE beräkning av bästa väg för just ditt fordon.

TRE används idag bland annat som en integrerad del i reseplanerare i flera länder i Europa samt av kommuner och myndigheter som arbetar med att förbättra trafikflöden och minska miljöbelastningen. Dessutom används TRE av industriella aktörer med syftet att optimera varuflöden, t.ex. inom skogsindustrin.

TRE är också den tekniska grunden för Trionas Avståndstjänst

Punkt till punkt

TRE stödjer beräkning av bästa väg från A till B, med möjlighet till valfritt antal viapunkter.

Avståndsmatris

TRE stödjer snabb beräkning av avståndsmatris för bästa väg från en källa till många slutpunkter

Körinstruktioner

Utifrån beräknad bästa väg kan TRE skapa textuella körinstruktioner för visualisering av vägvalet i olika klienter och/eller för utskrift.

Anpassad ruttning

Genom att dynamiskt sätta filter utifrån t.ex. höjd, bredd, vikt i ruttberäkningsfrågan kan man beräkna rutter som är anpassade för ett specifikt fordon.

Dynamisk Information

Via integration kan TRE automatiskt uppdatera information från externa källor, t.ex. rörande trafikinformation och avgifter för betalstationer.

Energiförbrukning

TRE returnerar energiåtgång för den optimerade rutten. Utifrån energiåtgång och utsläppsinformation för drivmedel kan ruttens klimatpåverkan beräknas.

Vi använder Transport Routing Engine

triona tre references logos
Zsolt Lenkei

Vill du veta mer om
Transport Routing Engine?

Prata med Zsolt!

För mer information om vår produkt TRE,
fråga Zsolt.

Zsolt Lenkei, tel: +46 73 743 89 18

Vill du veta mer om
Transport Routing Engine?

Prata med Zsolt!

För mer information om vår produkt TRE,
fråga Zsolt.

Zsolt Lenkei, tel: +46 73 743 89 18