TRE - Bike Router

TRE - Bike Router

TRE Bike Router har motsvarande funktion som Car Router men använder i tillägg en energimodell för optimering av vägvalet. Energimodellen bygger på hur mycket energi en ”standard”-cyklist förbrukar. Den baseras på höjddata och ofta används tre typcyklister: långsam, normal och kraftfull cykling.

Exempel på nyttor

  • Effektivare/enklare reseplanering
  • Smidigare resande, som fristående reseplanering eller som del i en resa med t.ex. kollektivtrafik.
  • Bättre kundservice (tidsprecision och information)
  • Bättre kundservice (leveransprecision och information)
  • Underlätta och uppmuntra till cykel och gång, kan ge positiva hälsoeffekter

Exempel på användare

  • Kommuner
  • Transportmyndigheter
  • Trafikhuvudmän

Genom en inbyggd energimodell beräknas rutterna utefter topografin och via inställningar kan man få vägvalen att välja mer eller mindre backiga vägar.

Förutom restid och avstånd för beräknade rutter kan vi också tack vare vår energimodell ge tillbaka beräknat energiåtgång för att genomföra rutten (Kcal).

Vägvalsberäkning över ytor

TRE – BikeRouter har stöd för att beräkna vägar över ytor (där inte väglänkar finns registrerade i källan). Detta gör att vi i större grad kan efterlikna hur en cyklist/gående förflyttar sig i verkligheten utan att ställa stora krav på data-registrering i källan.

Beräkning 1 till många

För att snabbt ta beslut om t.ex. vilken hållplats som är mest aktuell att gå till för att åka vidare stödjer TRE BikeRouter snabb beräkning av avståndsmatriser

Anna Mårsell

Vill du veta mer om
Transport Routing Engine?

Prata med Anna!

För mer information om vår produkt TRE,
fråga Anna.

Anna Mårsell, tel: +46 70 597 82 97

Vill du veta mer om
Transport Routing Engine?

Prata med Anna!

För mer information om vår produkt TRE,
fråga Anna.

Anna Mårsell, tel: +46 70 597 82 97