Mer om TRE

Mer om TRE

TRE kan både beräkna rutter punkt till punkt, med fritt antal viapunkter om så önskas, eller punkt till många destinationer för att effektivt beräkna en avståndsmatris exempelvis för underlag till val av hållplats, lastplats eller motsvarande.

Idag kan TRE beräkna bästa väg med data från NVDB (nationell vägdatabas) i Sverige och Norge, DigiRoad för Finland samt OpenStreetMap (OSM) för alla länder. Genom TREs interna lagringsformat stödjs de flesta datakällor som uppfyller grundkraven på data för ruttoptimering.

Du får information om avstånd, restid och även energiåtgång som kan förvandlas till CO2 utsläpp. TRE returnerar geometri för beräknad väg och körinstruktioner, som t.ex. kan kombineras med i dina övriga verksamhetsdata eller presenteras på karta. Genom att integrera TRE i dina system får du möjligheter till t.ex. effektivare transporter genom tids- och kostnadsbesparingar, mindre miljöpåverkan, lättare planering samt säkrare leveransprecision och leveransinformation.

Resultatet som beräknas är optimerad utifrån en mängd olika parametrar som anpassas för att passa just din verksamhet. För föreslagna rutter (upp till 3 stycken för varje beräkning) ges data om:

  • Total ”kostnad” för att köra rutten, kan t ex vara tid, energiåtgång eller annan kostnad
  • Avstånd för rutten
  • Energiåtgång för rutten
  • Geometri för rutten
  • Körinstruktioner för rutten
  • Information om data längs rutten (t.ex. hastighetgränser, höjdhinder, betalstationer, etc.)

TRE har stor flexibilitet för kundanpassade regler och integration med tredjepartskomponenter för t.ex. avstängningar, trafikmeddelanden, tullstationsavgifter, filtreringar. Definiera regelverket så ruttar vi!

TRE används idag bland annat som en integrerad del av publika portaler för reseplanering i flera länder i Europa-, samt av kommuner och myndigheter som arbetar med att förbättra trafikflöden och minska miljöbelastningen. TRE används dessutom av industriella aktörer med syftet att optimera varuflöden, t.ex. inom skogsindustrin. Läs om bilruttning med TRE Car Router samt cykel- och gångruttning med TRE Bike Router.

Zsolt Lenkei

Vill du veta mer om
Transport Routing Engine?

Prata med Zsolt!

För mer information om vår produkt TRE,
fråga Zsolt.

Zsolt Lenkei, tel: +46 73 743 89 18

Vill du veta mer om
Transport Routing Engine?

Prata med Zsolt!

För mer information om vår produkt TRE,
fråga Zsolt.

Zsolt Lenkei, tel: +46 73 743 89 18