API

API

TRE använder som standard ett XML-gränssnitt för kommunikation. XML-gränssnittet exponeras över TCP-IP varför det är enkelt att kommunicera med ruttmotorn från de flesta miljöer.

TRE kan även exponera ett JSON/REST-gränssnitt som kan användas direkt av t.ex. webbklienter för att kommunicera med ruttmotorn.

Zsolt Lenkei

Vill du veta mer om
Transport Routing Engine?

Prata med Zsolt!

För mer information om vår produkt TRE,
fråga Zsolt.

Zsolt Lenkei, tel: +46 73 743 89 18

Vill du veta mer om
Transport Routing Engine?

Prata med Zsolt!

För mer information om vår produkt TRE,
fråga Zsolt.

Zsolt Lenkei, tel: +46 73 743 89 18