API

API

TRE använder ett XML-gränssnitt för kommunikation. XML-gränssnittet exponeras över TCP-IP varför det är enkelt att kommunicera med ruttmotorn från de flesta miljöer.

Det finns även färdiga klientbibliotek i .NET för kommunikation med ruttmotorn som kan användas för att ännu snabbare komma igång med intregrationen

Thomas Höjsgaard

Vill du veta mer om
Transport Routing Engine?

Prata med Thomas!

För mer information om vår produkt TRE,
fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard, tel: +46 70 556 63 93

Vill du veta mer om
Transport Routing Engine?

Prata med Thomas!

För mer information om vår produkt TRE,
fråga Thomas.

Thomas Höjsgaard, tel: +46 70 556 63 93