TRE - Car Router

TRE - Car Router

TRE CarRouter är anpassad för beräkning av bästa väg för bilar, bussar, lastbilar och andra motordrivna fordon och används idag av t.ex. industriella aktörer med syftet att optimera varuflöden, t.ex. inom skogsindustrin och transportindustrin.

Exempel på nyttor

  • Minska transportkostnader
  • Minska transporttid
  • Minska CO2-utsläpp
  • Bättre kundservice (leveransprecision och information)
  • Effektivare/enklare transportplanering
  • Höjd säkerhet (kör bara på broar som håller, fastnar ej i tunnlar, minimera miljörisker)

Exempel på användare

  • Transportföretag
  • Skogsindustri
  • Transportmyndigheter
  • Trafikhuvudmän

Dynamisk hantering av begränsningar vid beräkning

Genom att skicka med information om egenskaper för fordonet som rutten beräknas för anpassar TRE helt dynamiskt vilka delar av vägnätet som skall vara tillåtet att köra på. Detta betyder att du kan beräkna vägval för hela din fordonsflotta och för varje beräkning ta hänsyn till höjden för det fordon som skall utföra transporten.

Hastighetsmodell utifrån topografi

TRE innehåller en hastighetsmodell som kan beräkna hastigheten som ett visst fordon beräknas hålla på varje vägavsnitt. Dessa beräkningar görs utifrån horisontell och vertikal kurvatur. Detta gör att vi bättre kan förutse tidsåtgången för att utföra en rutt. Denna hastighetsmodell gör också att vi kan beräkna bättre vägval för motordrivna fordon i kuperad terräng då.

Beräkning av energiåtgång och utsläpp

Utifrån olika faktorer och vägens egenskaper kan TRE beräkna energiåtgång för en rutt mellan två punkter. Beräkningsmodellen tar hänsyn till ruttens längd, vägens kurvighet och backighet, fordonets hastighet och totala vikt. Resans uppskattad CO2 utsläpp kan beräknas från energiåtgång och det drivmedlets utsläppskoefficient.

Avståndsberäkning i batch

TRE kan processa indata från t.ex. CSV-filer för att komplettera annan data med avstånd.

Beräkning av avståndsmatriser

För att snabbt ta beslut om t.ex. vilken infartsparkering som är mest aktuell att åka till för att åka vidare stödjer TRE CarRouter snabb beräkning av avståndsmatriser. Avståndsmatriser kan också användas för andra analyser. Som t.ex. optimalt fordon att plocka upp ett leveransbehov som uppstår.

Zsolt Lenkei

Vill du veta mer om
Transport Routing Engine?

Prata med Zsolt!

För mer information om vår produkt TRE,
fråga Zsolt.

Zsolt Lenkei, tel: +46 73 743 89 18

Vill du veta mer om
Transport Routing Engine?

Prata med Zsolt!

För mer information om vår produkt TRE,
fråga Zsolt.

Zsolt Lenkei, tel: +46 73 743 89 18